พีนัทบอสบล็อกกลับมาแล้วครับ

พีนัทบอสบล็อกกลับมาแล้วครับ

ถั่วลิสงเป็นพืชที่ควรหมุนเวียนในระบบปลูกพืชของไทย

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน เรื่องราวในบล็อกจะถูกจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ร่วมสร้างชุมชนออนไลน์คุณภาพ
17 มิถุนายน 2553
จริง ๆ ผมควรลงเรื่องนี้ตั้งแต่ปลาย ๆ เดือนเมษายน นะครับ แต่มัวแต่ไปเที่ยวดูของคนอื่นก่อน จึงเพิ่งมาปลูกของตัวเอง ปีนี้ผมลงถั่วฤดูฝน ทั้งหมดเกือบ ๆ 20 ไร่ ซึ่งมีแปลงทดลองเล็ก ๆ อีกประมาณ 1 ไร่ เพื่อทดลองการใช้ปุ๋ย เพิ่มผลผลิตถั่วฤดูฝน เพราะผลผลิตฤดูฝนผม พันธุ์ ไทนาน 9 เฉลี่ยที่ปลูกมาแค่ สองร้อยฟ่าๆๆ เอง ถือว่าต่ำ พูดง่ายๆ ได้ D อ่ะครับ เรื่องที่ผ่านมาเป็นการปลูกที่สระบุรีก็แตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับเพราะสภาพพื้นที่ด้วย วิธีการปลูกผมใช้แทรคเตอร์ลงผาล 7 วิ่งไปกลับทับรอยเดิม ก็จะได้ร่องสูงประมาณ 30 ซม. ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 1.30 เมตร ซึ่งผมปลูก 4 แถว ห่างกันประมาณ 20 ซม. ที่ทำอย่างนี้เพราะพื้นที่ผมมีปัญหาการระบายน้ำจึงต้องยกร่องสูงเล็กน้อยป้องกันปัญหาน้ำท่วมแปลง ส่วนพื้นที่ที่ดอนระบายน้ำดี ก็ไม่จำเป็นต้องยกร่องก็ได้ครับส่วนอีกภาพเป็นผาลที่ผมลองซื้อมาใช้ดูและทดลองปลูกแถวเดียวระยะห่างระหว่างแถว 55 ซม.ครับก็ผาลนี้โอเคครับร่องตรง และประหยัดเวลาหรือจะปลูกโดยวิธีการแบบเกษตรกร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ก็โอเค ใช้ผาลที่ติดกับรถไถเดินตามโดยถอดผาลด้านหน้าออก ให้เหลือผาลเดียวแล้วไถพรวนเป็นแนว ใช้เมล็ดหยอดลงในร่อง แล้ววนรถไถกลับมากลบรอยเดิม ซึ่งประหยัดเวลาและค่าแรงงานดีมาก ดินที่ผมปลูกเนื้อดินส่วนมากเป็นดินทราย ผมจึงใช้ปุ๋ยรองพื้น สูตร 8-24-24 รองพื้น 10 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นต้องพ่นยาคลุมหญ้าครับเพราะใช้แรงงานคงไม่ไหว ผมเลือกใช้ อะลาคลอร์ครับ ก่อนถั่วออกดอกหรือประมาณ 25 วันควรกำจัดวัชพืชอีกครั้งหากมีนะครับ ถ้าไม่มีก็หลังใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง สูตรเดิมอีกสัก 20 กิโลกรัม หลังถั่วออกดอก หรือหลังใส่ปุ่ยครั้งที่สองสักอาทิตย์ ให้โรยยิปซั่มข้างแถวปลูกเพื่อคุณภาพเมล็ดที่ดีอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ แค่นี้ก็เสร็จพิธี รอเก็บเกี่ยวขายผลผลิตยิ้มชื่นบานฤทัย อ่อถั่วฤดูฝนจะไม่ค่อยยืดเวลาเก็บเกี่ยวลงบันทึกวันที่ปลูกไว้หน่อยก็ดีครับ

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณทุกเสียงครับเรียนรู้แลกเปลี่ยนแบ่งปัน