พีนัทบอสบล็อกกลับมาแล้วครับ

พีนัทบอสบล็อกกลับมาแล้วครับ

ถั่วลิสงเป็นพืชที่ควรหมุนเวียนในระบบปลูกพืชของไทย

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน เรื่องราวในบล็อกจะถูกจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ร่วมสร้างชุมชนออนไลน์คุณภาพ
20 กันยายน 2553
จั่วไว้เพราะเป็นคำถามยอดฮิตในการตัดสินใจปลูกหรือทำธุรกิจที่มองเป็นเศรษฐศาสตร์มากที่สุดในกระบวนการผลิต เรื่องนี้อยากเขียนมานานมากแล้วครับ แต่รออัพเดทล่าสุดเรื่องเมล็ดพันธุ์ใน ฤดูปลูกแล้ง /2553 นี้จนแน่ใจว่านี่เป็นข้อมูลล่าสุดที่ผมเก็บมาจากเกษตรกร กว่า 500 รายในแถบภาคอีสานเกือบทุกจังหวัดครับ ซึ่งพอจะอ้างอิงในเชิงวิชาการได้ พอสรุปได้ดังนี้ครับ
      
ต้นทุนการผลิตถั่วลิสง พันธุ์ ไทนาน 9 ขนาด 1 ไร่ (ฤดูแล้ง)


ระยะปลูก 20 x 85 ซม. (ระหว่างต้น x ระหว่างแถว) ปลูก 2 แถว

1. ต้นทุนคงที่

1.1 ค่าเช่าที่ดิน 300

1.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 150

รวม 450

2. ต้นทุนผันแปร

2.1 แรงงาน

2.1.1 เตรียมดิน 400 ไถพรวน + คราดย่อยดิน+ ยกร่อง

2.1.2 เตรียมพันธุ์และปลูก 350 กะเทาะเปลือก+ ปลูก 2 คน

2.1.3 ดูแลรักษา 500 กำจัดวัชพืช + ให้น้ำ

2.1.4 เก็บเกี่ยว 300 แรงงาน 2 คน

2.1.5 การจัดการหลังเก็บเกี่ยว 1000 ปลิดฝัก + ตากแห้ง 4 แดด

รวม 2,550 บาท

2.2 ค่าวัสดุ

2.2.1 เมล็ดพันธุ์ 750 ถั่วฝัก 40 กก.

2.2.2 ค่าปุ๋ย 750 สูตร 15-15-15(50 ก.ก.)หรือ 12-24-12(30ก.ก.)

2.2.3 ค่าสารเคมี 120 สารกำจัดแมลง โรคพืช สารกำจัดวัชพืช

2.2.4 ค่าอุปกรณ์การเกษตรและวัสดุอื่น ๆ 100

รวม 1,720

รวมต้นทุนการผลิต 4,720 บาท

ต้นทุน / กิโลกรัม 13.48 บาท

ผลผลิต (กก./ไร่) 300 กก. ราคา กก.ละ 25 บาท 7,500 บาท

กำไรสุทธิ / ไร่ 2,780

ต้นทุนคิดแบบละเอียดพอสมควร ส่วนผลผลิตที่ได้คิดเฉลี่ยจากเกษตรกรครับ ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับ เพราะโดยเฉลี่ยไทยเราประมาณ 250 กิโลกรัม(เด่วมาอัพวิเคราะห์ต้นทุนให้นะครับ)

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณทุกเสียงครับเรียนรู้แลกเปลี่ยนแบ่งปัน