พีนัทบอสบล็อกกลับมาแล้วครับ

พีนัทบอสบล็อกกลับมาแล้วครับ

ถั่วลิสงเป็นพืชที่ควรหมุนเวียนในระบบปลูกพืชของไทย

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน เรื่องราวในบล็อกจะถูกจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ร่วมสร้างชุมชนออนไลน์คุณภาพ
03 กรกฎาคม 2553
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ประชาชน สองฝั่งลำน้ำก่ำในเขตสกลนครและนครพนม ทูลเกล้าขอความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร รวมทั้งอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจึงทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่14, 18และ 23พฤศจิกายน2535 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและทรงวางโครงการโดยพระองค์เอง ดังภาพร่างเค้าโครงพระราชทาน (แสดงในรูปนะครับ) เพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ 2 ฝั่งลำน้าก่ำ ลำน้ำก่ำเริ่มจากหนองหาน อำเภอเมือง สกลนครครับ ไหลลงแม่น้ำโขง ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมครับ ซึ่ง   ทางกรมชลประทานได้ศึกษาและกำหนดลักษณะโครงการ เป็นการก่อสร้างประตุระบายน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำและยกระดับน้ำให้สูงขึ้น จำนวน 7 แห่ง พร้อมทั้งก่อสร้าง ระบบส่งน้ำ รวมทั้งบึงขนาดใหญ่ จำนวน 15 แห่ง พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ 165,500 ไร่ ปัจจุบันแล้วเสร็จไปแล้ว 4 แห่งมีระบบชลประทาน เป็นแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 39,000 ไร่ ร่ายรายละเอียดที่มาที่ไปคร่าวๆๆนะครับ คำถามนะครับ "แล้วมันเกี่ยว'ไรกะถั่วฟะ" เอ่อเกี่ยวซิครับ เกี่ยวมากด้วย ก็เพราะคนปลูกถั่วต้องอาศัยระบบชลประทานเหล่านี้ในการปลูกถั่วลิสงและทำการเกษตร ผมบอกได้เลย หากโครงการนี้แล้วเสร็จ แหล่งถั่วลิสงแห่งใหม่ก็คือพื้นที่รอบๆๆโครงการนี้ล่ะครับ เป็นหมื่นๆไร่ ซึ่งที่ผมนำเสนอเรื่องนี้ เพราะผมมีโอกาสเดินทางเยี่ยมชมโครงการ ที่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง กับท่าน ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ กรรมการบริหาร ธกส. และคณะทำงานหลายฝ่าย ผอจ.สกลนคร ผอจ.นครพนม เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลายๆๆหน่วยงาน ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อวางนโยบาย และรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร เพื่อรองรับชลประทานที่จะแล้วเสร็จ เพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งที่แรกที่ผมไปคือ โครงการแก้มลิงหนองบึงแดง อ.เมือง จ.สกลนครซึ่งกำลังอยู่ระหว่าง ใกล้แล้วเสร็จ นั่งโต๊ะกลมคุยกันโดยท่าน ดร.วิโรจน์ เป็นกันเองมากๆครับ หนองบึงแดง เป็นหนองขนาดใหญ่ครับ ซึ่งอยู่ในหมูบ้านบึงแดง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โครงสร้างเกือบเสร็จแล้วครับ ซึ่งได้นายกอบต.โคกก่อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกือบทั้งตำบลมาร่วมเสวนา ซึ่งสรุปคร่าว ๆได้ว่า ทาง ธกส. จะสนับสนุสินเชื่อ ร่วมกับดึงงบ อบต. มาช่วยสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ซึ่งจะรับน้ำจากหนองบึงแดงอีกทอดหนึ่ง กักเก็บเป้นทอดๆๆ เพื่อขยายพื้นที่รอบๆให้ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ร่วมทั้งให้สินเชื่อกับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ชลประทานดังกล่าว อีกทั้งยังส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานเอกชนที่มีศักภาพในการส่งเสริมพืชฤดูแล้ง มาช่วยอีกแรง นับว่าเป็นนโยบายที่สวยหรู น่าชื่นชม ชื่นใจ ออกจากหนองบึงแดง ผมไม่ได้ร่วมเดินทางไปอีกโครงการ แต่ผมมานั่งรอที่ประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง(ดังรูปภาพนะครับ) พอผมเข้าไป พื้นที่ ต้องบอกว่า สวยงามมากๆครับ วันนั้นแดดจัด บรรยากาศร้อนมากมาย แต่ได้วิว บรรยากาศประตูระบายน้ำมาตัดทำให้ผมแอบยิ้ม กับความสุขเล็กๆ รอแป๊ปเดียวครับ คณะท่าน ดร.วิโรจน์ก็เดินทางมาถึง ฟังบรรยายสรุปงานโครงการจากกรมชลประทาน สรุปเล่าถึงที่มาที่ไปโครงการ อนาคต เป้าหมาย การดำเนินงานต่างๆๆละเอียดยิบ ซึ่งมีภาพตอนนึงซึ่งเป็นภาพร่างเค้าโครงพระราชทานแสดงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ขนลุกนะครับ เป็นภาพวาดจากฝีพระหัตจริงๆๆ ผมดูแล้วอึ้ง ต้องบอกว่าเราโชคดีมากๆๆที่เกิดมาเป็นคนไทย เกิดมาอยู่ใต้พระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ส่วนพืชฤดูแล้งที่ใช้ประโยชน์จากโครงการ มีมันฝรั่ง มะเขือเทศ แตงโม ข้าวโพด แต่ผมไม่ยักเห็นถั่วลิสง ผมจึงมีแนวคิดที่จะร่วมสนับสนุนส่งเสริมการปลูกในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการเพาะปลูกพืช เกือบๆๆ บ่าย สองครับ หิวมาก ไปทานข้าวกันที่ อำเภอธาตุพนม ร้านบ้านเพื่อนๆท่าน ดร.วิโรจน์ ครับ เมนูคงหนีไม่พ้นปลาน้ำโขง มาทุกรูปแบบครับ ต้มยำ ลาบ ทอด อิ่มอร่อยทั้งคณะ ฟังท่าน ดร.วิโรจน์และเพื่อนขับกล่อมสุนทราภรณ์ ยังกะนั่งในโรงแรม 5 ดาว หาใดเหมือน......(แซบบบบบบบบ) อิ่มจังตังค์อยู่ครบ!!!!!! ออกเดินทางต่อ ไป ที่ ภูพานน้อยอนุสรณ์สถานแห่งความสงบ ตั้งอยู่บนภูพานน้อย ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม บนถนนสายดงหลวง - นาแก ซึ่งตรงนี้เป็นสถานที่ที่มีการทำงานของชุมชนในตำบลพิมาน โฮมสเตย์ บ้านพัก จัดอบรมสัมมนา วันนั้นฝนตกปรอยๆ บรรยากาศดีมาก ซึ่งคณะท่าน ดร.วิโรจน์ ติดตามงานที่มาให้แผนงานในครั้งก่อนซึ่งก็มีการปฏิบัติตามแผนเป็นอย่างดี ทั้งการเพิ่มผลผลิตข้าว การรวมกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ การปลูกเงาะซึ่งอร่อย หวานๆๆๆไม่แพ้เงาะจันทบุรีเลยครับ ผมติดตามได้พักใหญ่ ต้องขอตัวกลับก่อนคณะท่าน เพราะผม แอบติดตามไปดู ระบบชลประทาน ในการเดินทางครั้งนี้ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล วัฒนสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.เกษตร สกลนคร ที่กริ๊งกร๊างให้ผมร่วมติดสอยห้อยตามไปด้วย สนุกได้เปิดหูเปิดตากับโครงการดีๆที่ไม่ค่อยนำมาพูดถึง "ปิดทองหลังพระ" สุภาษิตนี้ยังคงขลังเช่นเคยครับ